Handelsbetingelser

1. Generelt

1.1 Kære kunde

Følgende handelsvilkår [”Vilkår”] er en juridisk aftale mellem dig og os, og beskriver sammen med vores datapolitik de betingelser, rettigheder og ansvar for ethvert indhold, der gælder, når du køber et abonnement på; www.jumpstory.dk (herefter ”Hjemmesiden”) der tilbydes og ejes af JumpStory ApS, Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg, CVR nr.: 39622068 (herefter ”JumpStory”, ”vi” ”vores”).

1.2 Ved at oprette dig som bruger på Hjemmesiden, accepterer du (herefter ”bruger”, ”dig”, ”du”) at overholde og være bundet af Vilkårene. Vilkårene regulerer din adgang til og brug af vores tjeneste, og du opfordres til at læse Vilkårene grundigt igennem.

1.2.1 Vores tjeneste er målrettet personer, der er mindst 13 år gamle. Hvis du endnu ikke er 13 år gammel, må du ikke bruge tjenesten. Du må heller ikke bruge vores tjeneste, hvis du på anden måde juridisk er forbudt adgang til at modtage eller bruge vores tjeneste i henhold til lovgivningen.

1.2.2 Hvis du accepterer Vilkårene på vegne af din arbejdsgiver eller en anden enhed, erklærer og garanterer du i) at du har bemyndigelse til at indgå en bindende aftale på vegne af din arbejdsgiver eller den relevante enhed vedrørende disse Vilkår, ii) at du har læst og forstået Vilkårene, og iii) at du accepterer Vilkårene på vegne af den part, du repræsenterer. Hvis du ikke har bemyndigelse til at forpligte din arbejdsgiver eller den pågældende juridiske enhed, må du ikke acceptere Vilkårene.

1.3 Vi kan løbende ændre og/eller tilrette Vilkårene med virkning for fremtidige køb, inklusive enhver automatisk fornyelse. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via den e-mail, du har brugt til at oprette din bruger. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft. Ændringer anses for at være godkendt af dig, hvis du fortsætter med at anvende vores tjeneste efter de nye vilkår er trådt i kraft.

1.4 Din brug af vores tjeneste er underlagt de gældende vilkår på tidspunktet for brug.

 

2. Vores tjeneste

2.1 Vi stiller et visuelt univers til rådighed for dig, hvor du kan finde og editere millioner af billeder, illustrationer og meget andet. I disse betingelser benævnes dette visuelle univers som “Tjenesten”.

 

3. Sådan opretter du en bruger

3.1 For at få adgang til Tjenesten skal du vælge et abonnement og oprette en bruger på Hjemmesiden. Du skal minimum, jf. pkt. 1.2.1, være 13 år gammel for at kunne gøre brug af vores Tjeneste.

3.2 Når du opretter et abonnement/en bruger, bliver du bedt om at indtaste firmanavn, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du er selv ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte.

3.3 Hvis dine oplysninger ændrer sig efter oprettelse, skal du straks logge ind på din bruger på Hjemmesiden og rette oplysningerne, således at vi ikke har unøjagtige oplysninger om dig.

3.4 Du skal også vælge et kodeord, som skal benyttes, når du logger på Hjemmesiden for at anvende Tjenesten. Det valgte kodeord er personligt og må ikke overdrages til andre. Du har pligt til at sørge for at kodeordet ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette JumpStory herom. Vi kan ændre kodeordet, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at det er kompromitteret eller benyttes i strid med vores Vilkår. Du kan også selv rette dit kodeord til et nyt, når du er logget ind.

 

4. Gratis prøveperiode

4.1 Dit abonnement på Tjenesten kan starte med en gratis prøveperiode på 30 dage, hvor du har mulighed for at prøve Tjenesten gratis. Prøveperioden er tænkt som en måde på at give dig mulighed for at se Tjenesten ”indefra” og prøve dele af Tjenesten gratis, inden betalingen for abonnementet træder i kraft.

4.1.1 Prøveperioden kan opsiges til enhver tid og med dags varsel. Efter udløbet af prøveperioden fortsætter dit abonnement automatisk med mindre, du aktivt vælger at opsige det. Du kan via dit login og password notificere JumpStory om, at du ønsker at opsige aftalen. Sker dette efter prøveperiodens udløb er opsigelsesvarslet én måned. Du kan fortsat bruge Tjenesten, selvom du opsiger aftalen, så længe den løber.

4.1.2 Vi har til hensigt at tilbyde dig den gratis prøveperiode én gang. Har du allerede benyttet dig af tilbuddet om en gratis prøveperiode, vil du således være afskåret af adgang til yderligere gratis prøveperioder i en periode på 24 måneder regnet fra den dag, hvor den gratis prøveperiode udløb.

 

5. Sådan betaler du for dit abonnement

5.1 Abonnementspriserne fremgår af Hjemmesiden. Priserne er angivet i danske kroner og er eksklusive moms. Abonnementer fornyes automatisk og kan opsiges med én måneds varsel til udgang af din betalingsperiode.

5.2 Betaling foregår via kortbetaling og de mest gængse betalingskort. Når du klikker på ”Tilmeld”, vil du blive ført til betalingssiden, hvor du bedes indtaste dine betalingsoplysninger. Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

5.3. Vi anvender en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol. Denne kryptering sikrer, at udefrakommende ikke har adgang til dine betalingsoplysninger.

5.4. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres når du er logget ind som bruger på Hjemmesiden, eller ved henvendelse på e-mail support@jumpstory.dk. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil dit abonnement blive opkrævet via faktura på din e-mailadresse.

 

6. Sådan opsiger du dit abonnement

6.1 Du kan opsige dit abonnement med én måneds varsel til udgang af din betalingsperiode. Du opsiger dit abonnement ved at sende os en e-mail på opsig@jumpstory.dk.

6.2 Manglende betaling af dit abonnement, fx sletning af dine betalingsoplysninger, fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

 

7. Fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesret for erhvervskunder:

7.1.1 Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret, medmindre andet er skriftligt aftalt med os.

 

8. Tilgængelighed og adgang til Tjenesten

8.1 Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. JumpStory kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har JumpStory ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af nærværende Vilkår. JumpStory har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

 

9. Beskyttelse af personoplysninger

9.1 I vores datapolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du anvender Tjenesten. Du skal acceptere vores datapolitik for at kunne anvende Tjenesten.

 

10. Suspension af Tjenesten

10.1 Ved manglende betaling af forfaldne beløb, eller hvis vi har en begrundet mistanke om at du misbruger Tjenesten i strid med vores kerneværdier til at få udbredt pornografiske, hadefulde, racistiske eller stærkt religiøse budskaber, har vi – uden dit forudgående samtykke – ret til at suspendere din adgang til Tjenesten. Vi underretter dig herom så hurtigt som muligt efter at suspensionen er foretaget. Suspensionen ophører når forfaldne beløb er betalt/når der ikke længere er en begrundet mistanke om misbrug.

10.2 Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse, er vi herudover berettiget til at hæve abonnementet. Foranstående medfører ikke, at din betalingsforpligtelse over for os bortfalder, og du har i de anførte tilfælde ikke ret til tilbagebetaling af allerede erlagte betalinger.

 

11. Begrænsninger i brugen af Tjenesten

Du accepterer, at al brug af søgemaskinen for billeder, som er en del af Tjenesten, sker ud fra de licensvilkår, som gælder for billeder, fotos og illustrationer under licenserne ‘Creative Commons 0’ og ‘Public Domain’. 

 

12. Spørgsmål og klager

12.1 Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail på support@jumpstory.dk.

12.2 Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret.

 

13. Forbehold

13.1 Vi kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Denne version er senest revideret den 19. august 2019.

error: Content is protected !!