Handelsbetingelser

1. Generelt

1.1 Disse handelsvilkår [”Vilkår”] beskriver sammen med vores datapolitik de betingelser, der gælder, når du køber et abonnement på; www.jumpstory.dk (herefter ”Hjemmesiden”) der tilbydes og ejes af JumpStory ApS, Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg, CVR nr.: 39622068 (herefter ”JumpStory”, ”Vi” ”Vores”).

1.2 Ved at oprette dig som bruger på Hjemmesiden accepterer du (herefter ”Brugeren”, ”dig”, ”du”) at overholde og være bundet af Vilkårene. Vilkårene regulerer din adgang til og brug af vores tjeneste, og du opfordres til at læse Vilkårene grundigt igennem.

2. Vores tjeneste

2.1 Vi udbyder en tjeneste, hvor vi hjælper dig med at få skrevet og optimeret indhold. Du får således hjælp til SEO-tekster, blogs, opslag på sociale medier, jobannoncer etc. Vi stiller en unik kombination af kunstig intelligens og dygtige tekstforfattere til rådighed for dig. Når vi har lavet udkast færdige, så er det op til dig at godkende det endelige indhold, herunder særligt at sikre dig, at indholdet overholder relevant lovgivning, herunder markedsføringsloven og rettighedslovgivning.

2.1.1 Vi stiller desuden en søgemaskine til rådighed for dig, hvor du kan søge iblandt millioner af billeder på tredjepartstjenester (herefter ”Tjenesten”).

2.1.1.1 Bemærk, at vi alene stiller Tjenesten til rådighed for dig. Du er ansvarlig for, at billederne du downloader kan anvendes af dig, på den af dig tiltænkte måde. Du accepterer, at alt brug af billederne sker på tredjepartstjenestens vilkår Du accepterer også, at vi IKKE kontrollerer søgeresultaterne og IKKE har nogen kontrol over resultaterne af dine søgninger.

2.1.2 Vi garanterer derfor IKKE for, at billederne frit kan benyttes og din brug af billederne sker således på eget ansvar.

3. Sådan opretter du en bruger

3.1 For at få adgang til Tjenesten skal du vælge et abonnement og oprette en bruger på Hjemmesiden. Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne gøre brug af vores Tjeneste.

3.2 Når du opretter et abonnement/en bruger, bliver du bedt om at indtaste navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du er selv ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte.

3.2.1 Hvis du handler som erhvervskunde bedes du indtaste dit firmanavn. Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret for erhvervskunder, jf. pkt. 7.1.

3.3 Du skal også vælge et kodeord, som skal benyttes, når du logger på Hjemmesiden for at anvende Tjenesten. Det valgte kodeord er personligt og må ikke overdrages til andre. Du har pligt til at sørge for at kodeordet ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette JumpStory herom. Vi kan ændre kodeordet, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at det er kompromitteret eller benyttes i strid med vores Vilkår. Du kan også selv rette dit kodeord til et nyt, når du er logget ind.

4. Gratis prøveperiode

4.1.1 Dit abonnement på Tjenesten kan starte med en gratis prøveperiode af en måneds varighed, hvor du har mulighed for at prøve vores søgemaskine gratis. Prøveperioden er tænkt som en måde på at give dig mulighed for at se Tjenesten ”indefra” og prøve dele af Tjenesten gratis inden du beslutter, om du ønsker at købe et abonnement.

4.1.2 Vi afkræver ingen betalingsoplysninger og prøveperioden kan opsiges til enhver tid. Du skal kun betale, hvis du vælger at fortsætte abonnementet, eller indgå et nyt abonnement, efter prøveperiodens udløb.

4.1.3 Vi har til hensigt at tilbyde dig den gratis prøveperiode én gang. Har du allerede benyttet dig af tilbuddet om en gratis prøveperiode, vil du således være afskåret af adgang til yderligere gratis prøveperioder i en periode på 24 måneder regnet fra den dag, hvor den gratis prøveperiode udløb.

5. Sådan betaler du for dit abonnement

5.1 Abonnementspriserne fremgår af Hjemmesiden. Priserne er angivet i danske kroner og er eksklusive moms. Abonnementer fornyes automatisk og kan opsiges med én måneds varsel til udgang af din betalingsperiode.

5.2 Du kan selv vælge, om du vil betale dit abonnement med betalingskort eller via betaling med faktura. Når du klikker på ”Godkend”, vil du blive ført til betalingssiden, hvor du bedes indtaste dine betalingsoplysninger. Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

5.3 Har du valgt betaling med faktura sender vi dig et indbetalingskort, som du bedes betale inden forfaldsdatoen. Fakturaen er ikke pålagt et administrationsgebyr. JumpStory er berettiget til at fremsende fakturaer elektronisk på den e-mail, du har oplyst ved oprettelse af din bruger.

5.3.1 Ved manglende betaling er JumpStory berettiget til at kræve rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

5.4 Har du valgt betaling med betalingskort, kan du betale dit abonnement med Visa/Dankort og MasterCard.

5.4.1 Vi anvender en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol. Denne kryptering sikrer, at udefrakommende ikke har adgang til dine betalingsoplysninger.

5.4.2 Når du betaler for dit abonnement med betalingskort, vil du blive tilmeldt automatisk kortbetaling. Herefter vil abonnementet automatisk blive trukket fra dit kort, og der sendes en kvittering på den e-mail, du har oplyst ved oprettelse af din bruger.

5.4.2.1 Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres når du er logget ind som bruger på Hjemmesiden, eller ved henvendelse på e-mail support@jumpstory.dk. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil dit abonnement blive opkrævet via faktura på din e-mailadresse.

5.4.3 Ved manglende betaling er JumpStory berettiget til at kræve rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

6. Sådan opsiger du dit abonnement

6.1 Du kan opsige dit abonnement med én måneds varsel til udgang af din betalingsperiode. Opsigelsen kan ske under ”Min konto”  ”Pakker”, hvor du kan trykke ”Afmeld”.

6.1.1 Du kan også opsige dit abonnement ved at sende os en e-mail på support@jumpstory.dk.

6.2 Manglende betaling af dit abonnement, fx sletning af dine betalingsoplysninger, fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

7. Fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesret for erhvervskunder:

7.1.1 Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret, medmindre andet er skriftligt aftalt med os.

7.2 Fortrydelsesret for privatkunder:

7.2.1 Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidligste af følgende tidspunkter: i) Brugerens tilmelding til Tjenesten, ii) første gang der betales for Tjenesten eller, iii) hvis Brugeren har meldt sig til en gratis prøveperiode, første gang Brugeren benytter Tjenesten.

7.3 Bemærk, at du mister retten til at annullere dit køb af Tjenesten, jf. ovenfor nævnte fortrydelsesret, hvis du under ”Input” giver os en tekstopgave vi skal løse for dig, downloader et billede, eller på anden måde anvender Tjenesten. Opsigelse af Tjenesten skal da i stedet ske i overensstemmelse med pkt. 6.

7.3.1 Gør du korrekt brug af din fortrydelsesret, vil dine betalinger blive tilbageført til det sted, du overførte pengene fra.

8. Tilgængelighed og adgang til Tjenesten

8.1 Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. JumpStory kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har JumpStory ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af nærværende Vilkår. JumpStory har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

9. Spørgsmål og klager

9.1 Såfremt du har spørgsmål eller klager, er vi meget interesserede i at høre om det. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os ved skriftlig henvendelse per e-mail på support@jumpstory.dk.

9.2 Som privatkunde har du også mulighed for at klage online til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

9.3 Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret.

10. Forbehold

10.1 Vi kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

10.2 Vi kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Denne version er senest revideret den 02.11.2018.
Prøv det nu